eArsiv@hakkari: Recent submissions

 • Gok, Mustafa Guven; Goller, Gultekin (Journal of the European Ceramic Society, 2017-07-01)
  In this study, first, Gd2Zr2O7/ceria–yttria stabilized zirconia (GZ/CYSZ) TBCs having multilayered and functionally graded designs were subjected to thermal shock (TS) test. The GZ/CYSZ functionally graded coatings displayed ...
 • Ertuş, Ayşe (TURKISH STUDİES, 2016-04)
  Hasan İzzettin Dinamo, Attila İlhan’ın “fedailer mangası”, Mehmet Kemal (Kurşunluoğlu)’in ise “acılı kuşak” olarak adlandırdığı 1940 kuşağı şairlerinden biridir. Bu kuşağın direnç taşlarından biri olarak anılan Dinamo, ...
 • Ertuş, Ayşe (425684 YÖK TEZ MERKEZİ, 2016-01)
  Türk Ģiirindeki önemli eğilimlerden biri toplumcu gerçekçiliktir. Marksist estetikten beslenen toplumcu gerçekçi anlayıĢ, sanata bir amaca hizmet etme iĢlevi yüklemiĢtir. Toplumcu gerçekçilik sadece toplumu ele almayı ...
 • Ertuş, Ayşe (2009-11)
  Ayla Kutlu’nun öyküleri üzerine yaptığımız çalışma iki bölümden oluşur. Birinci bölümde geçmişten günümüze Türk öykücülüğünün gelişimi ve Ayla Kutlu’nun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durduk. İkinci bölümümüzde ...
 • ERTUŞ, AYŞE (Turkısh Studies, 2014-02)
  Ayla Kutlu, 1980 sonrası Türk edebiyatında dikkat çeken yazarlardandır. “Kadın yazar” ifadesini kabul etmeyip kendisini “yazarlar içinde bir kadın” olarak nitelendiren Kutlu, edebiyat çalışmalarına roman ile başlar. 1984’te ...
 • Gök, Mustafa Güven; Kaplan, Mehmet (6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu - IATS’2011, 2011)
 • Gök, Mustafa Güven; Göller, Gültekin (2016)
  Harsh environments at high temperature, such as Calcium-Magnesium-Aluminosilicate (CMAS) infiltration and hot corrosion attacks are big issue for thermal barrier coatings (TBCs). In the present work, as different from ...
 • Gök, Mustafa Güven; Karabaş, Muhammet; Taptık, Yılmaz (1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, IMSEC 2016, 2016)
  Termal bariyer kaplamalar (TBK) gaz türbinlerinin türbin kanatçığı gibi önemli bazı metalik bileşenlerinin termal yalıtımını sağlamak ve türbin motorunun verimini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Yeni nesil gaz türbin ...
 • Karabaş, Muhammet; Gök, Mustafa Güven; Taptık, Yılmaz (1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, IMSEC 2016, 2016)
  Termal bariyer kaplamalar (TBK) gaz türbinleri ve dizel motorlarının yüksek sıcaklık bölgelerindeki metalik malzemeleri yüksek sıcaklığın etkisinden korumak için kullanılmaktadır. Bu kapsamda YSZ (itriya stabilize zirkonya) ...
 • Bodur, Mehmet Nuri; Gök, Mustafa Güven; Gündoğmuş, Hakan (1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, IMSEC 2016, 2016)
  Bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye‘deki kaliteli mühendislik eğitiminin öneminden, gelişen teknoloji karşısında mühendislik fakültelerinin durumundan ilgili literatürler ve istatistiki verilerden faydalanılarak ülkemiz ...
 • Yaşar, Kaplan (2015)
  Destana Kela Dimdim yek ji girîntirîn destana Edebiyata Kurdî ye. Mijara xwe ji bûyereke dîrokî standiye. Ev bûyer di navbera Kurdên Biradostî û Dewleta Sefewiyan da di salên 1608 û 1609ê da qewimiye. Dewleta Sefewî di ...
 • Yaşar, Kaplan (hakkari Valiliği, 2015)
  Tarihte geniş bir alana tekabül eden Hakkâri bölgesi, Türkiye’nin Güney ve Doğu ucunun kesiştiği bölümde bulunmaktadır. Coğrafi olarak Güneydoğu Toroslar ile Irak- İran sınırı boyunca uzanan Zagros dağ silsilesinin kesişme ...
 • Yaşar, Kaplan (Bingöl üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 2015)
  Edebiyata Gel ya Devkî di Edebiyata Kurdî da cihegî girîng digire. Di vê xebatê da dê li ser babeteke edebîyata gel “stiran”ê rawestin. Bi awayekî giştî zêdetir xebata me dê tuxîbdayî bît. Jiboderêxistina gîvilê (sîlûetê) ...
 • Yaşar, Kaplan (Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2016)
  Yezidiler, Ortadoğu’da yüz yıllardan beri kendilerine özgü kapalı toplum biçimiyle yaşayan etno- dinsel bir topluluktur. Ortadoğu’nun kadim dini geleneklerinden biri olan Yezidiler Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelere bağlı ...
 • Yaşar, Kaplan (Hakkari Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Osmanlı ve Safevi Devletlerinin karşı karşıya geldiği XVI. yy’ın başlarından itibaren Hakkâri bölgesindeki sınır boylarında bulunan; Somay, Selmas, Serelbak bölgelerinde Hakkâri aşiretlerinden olan Pınyanışiler, Şahkulu ...
 • Yaşar, Kaplan (Hakkari Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Tarihte geniş bir coğrafyaya tekabül eden Hakkâri bölgesi, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüze kadar etkisinin en fazla hissedildiği dönem Abbasilerin yıkılması ile beraber daha görünür olarak ...
 • Yaşar, Kaplan (Derin Tarih Dergisi, Sayı: 30, Eylül 2014, 2014)
  Ortadoğu’nun dini geleneklerinden biri olan Yezidilik ve ona bağlı topluluklar asıl olarak Kürdistan coğrafyasında yaşamışlardır. Günümüzde; Irak Federal Kürdistan Bölgesi, Türkiye, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, Avrupa ...
 • Yaşar, Kaplan (2013)
  Yezidi dini geleneği Ortadoğu bölgesinde Đslami bir tarikat olan Adeviliğin; asırı fikirler ve heretik anlayıslar bağlamında değisim göstererek baskı, tecrit, etkilesim ve cehalet gibi etkenler nedeniyle tarihi süreç ...
 • Tan, Yusuf (2014-05-03)
  Bu makalede Türkiye’deki toplumsal sorunların başında gelen kadın ve aile konusunu insan hakları açısından inceleyeceğiz. İnsan haklarının neliği, hak kavramı ve bu kavramlar içinde kadın ve aile olgularının nasıl olması ...
 • Gümül, Fatih (2015-07-08)
  İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin son yıllarda hızlı bir şekilde artmasıyla internet ortamında şiddetli bir rekabet yaşanmaktadır. İnternet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin bu rekabetten galip çıkmaları ...