acikerisim@hakkari

ŞEFÎK MEHMED’İN KASİDELERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Selçuk, Bahir, Mesut Algül
dc.date.accessioned 2019-03-08T10:36:37Z
dc.date.available 2019-03-08T10:36:37Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.issn 1300-9702
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/381
dc.description.abstract Asıl adı Mehmed olan Şefîk, Masrafzâde lakabıyla da anılmaktadır. Kâtiplik, vakanüvislik, hâcegânlık, mukataacılık görevlerinde bulunmuştur. Tarihçi kimliği ile öne çıkan Şefîk, daha çok, Edirne Vak’asını (1703) anlattığı Şefîknâme adlı eseri ile tanınmaktadır. Bazı tezkirelerde iyi bir şair olduğundan bahsedilen Şefîk’in divanının olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmasa da şiirlerinden örneklere yer verilir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan 1118 (1707)’de tertip edilmiş Zeyl-i Şefîk-nâme isimli mecmuada Şefîk’e ait altı kaside, dokuz gazel, bir beyit yer almaktadır. Beşi dinî muhtevalı olan kasidelerden ikisi naat, biri münacat, biri de dört halife için yazılmış bir medhiyyedir. Kasidelerden biri de Râmî Mehmed Paşa için yazılmış bir medhiyyedir. Bu çalışmada Şefîk Mehmed’in bahsi geçen mecmuada yer alan kasidelerinin genel özellikleri üzerinde durulacak ve bunların çeviriyazısı verilecektir. Anahtar Kelimeler: Masrafzâde, Şefîk, Mehmed, kaside, çevriyazı. tr_TR
dc.description.sponsorship Fırat Üniversitesi tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 25-2;3822316
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.title ŞEFÎK MEHMED’İN KASİDELERİ tr_TR
dc.title.alternative Şefîk Mehmed’s Qasidas tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account