acikerisim@hakkari

Browsing Türkçe Eğitim Bölümü by Issue Date

Browsing Türkçe Eğitim Bölümü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ertuş, Ayşe (2009-11)
  Ayla Kutlu’nun öyküleri üzerine yaptığımız çalışma iki bölümden oluşur. Birinci bölümde geçmişten günümüze Türk öykücülüğünün gelişimi ve Ayla Kutlu’nun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durduk. İkinci bölümümüzde ...
 • ERTUŞ, AYŞE (Turkısh Studies, 2014-02)
  Ayla Kutlu, 1980 sonrası Türk edebiyatında dikkat çeken yazarlardandır. “Kadın yazar” ifadesini kabul etmeyip kendisini “yazarlar içinde bir kadın” olarak nitelendiren Kutlu, edebiyat çalışmalarına roman ile başlar. 1984’te ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-07-01)
  Asıl adı Mehmed olan Şefîk, Masrafzâde lakabıyla da anılmaktadır. Kâtiplik, vakanüvislik, hâcegânlık, mukataacılık görevlerinde bulunmuştur. Tarihçi kimliği ile öne çıkan Şefîk, daha çok, Edirne Vak’asını (1703) anlattığı ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (International Journal of Language Academy, 2015-08-01)
  Özet Asıl adı Mehmed olan ve Masrafzâde lakabıyla tanınan Şefîk; kâtiplik, hâcegânlık, mukataacılık, vakanüvislik görevlerinde bulunmuştur. Daha çok, tarihçi kimliği ile bilinen Şefîk Mehmed, 1703 yılında cereyan eden ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Journal of Turkish Language and Literature, 2015-10-01)
  Klasik Türk edebiyatında eğitici ve öğretici yönü ağır basan çeşitli manzum sözlükler kaleme alınmıştır. Özellikle Sünbülzâde Vehbî’nin Tuhfe-i Vehbî’si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen ...
 • Ertuş, Ayşe (425684 YÖK TEZ MERKEZİ, 2016-01)
  Türk Ģiirindeki önemli eğilimlerden biri toplumcu gerçekçiliktir. Marksist estetikten beslenen toplumcu gerçekçi anlayıĢ, sanata bir amaca hizmet etme iĢlevi yüklemiĢtir. Toplumcu gerçekçilik sadece toplumu ele almayı ...
 • Ertuş, Ayşe (TURKISH STUDİES, 2016-04)
  Hasan İzzettin Dinamo, Attila İlhan’ın “fedailer mangası”, Mehmet Kemal (Kurşunluoğlu)’in ise “acılı kuşak” olarak adlandırdığı 1940 kuşağı şairlerinden biridir. Bu kuşağın direnç taşlarından biri olarak anılan Dinamo, ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (2017-10-01)
  Hüseyin Raci Efendi 19. yüzyılın ikinci yarısında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Zağra’da yaşamış ve o dönemin en büyük olaylarından biri olan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbini) bizzat müşahede ...
 • Algül, Mesut (Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2018-12-01)
  Divan şiiri, insana dair her ayrıntıyı ihtiva eden çok zen-gin bir şiir geleneğidir. Bu gelenek ilimden beslenir. Di-van şairleri, aynı zamanda birer âlim ve muhtelif mes-leklere sahip kişilerdir. Divan şiiri ve ilim ...
 • Haksever, Halil İbrahim,Bahir, Mesut Selçuk, Algül (International Journal of Language Academy, 2018-12-01)
  18. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Kahramanmaraşlı Sünbülzâde Vehbî, daha çok Arapça, Farsça manzum sözlükleriyle tanınır. Sünbülzâde Vehbî’nin Dîvân, Lutfiyye-i Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî ve Şevk-engiz ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account