acikerisim@hakkari

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Musayev, İslam (2012)
 • Gündoğan, Saim; Gündoğan, Saim (2016)
  İslâm, Batı ve Hint kültürüyle yetişmiş, fikirleri ve şiirleriyle Hindistan Müslümanları başta olmak üzere, bütün İslâm dünyasını ve Batı’yı etkilemiş olan bir filozof, şair ve mütefekkir olan Muhammed İkbal, doğu ve batının ...
 • Musayev, İslam (C Planı Yayınları, 2016-08)
 • Halil, KAYA (SÜHA, 2016)
 • Yaşar, Kaplan (2015)
  Destana Kela Dimdim yek ji girîntirîn destana Edebiyata Kurdî ye. Mijara xwe ji bûyereke dîrokî standiye. Ev bûyer di navbera Kurdên Biradostî û Dewleta Sefewiyan da di salên 1608 û 1609ê da qewimiye. Dewleta Sefewî di ...
 • Yaşar, Kaplan (hakkari Valiliği, 2015)
  Tarihte geniş bir alana tekabül eden Hakkâri bölgesi, Türkiye’nin Güney ve Doğu ucunun kesiştiği bölümde bulunmaktadır. Coğrafi olarak Güneydoğu Toroslar ile Irak- İran sınırı boyunca uzanan Zagros dağ silsilesinin kesişme ...
 • Yaşar, Kaplan (Bingöl üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 2015)
  Edebiyata Gel ya Devkî di Edebiyata Kurdî da cihegî girîng digire. Di vê xebatê da dê li ser babeteke edebîyata gel “stiran”ê rawestin. Bi awayekî giştî zêdetir xebata me dê tuxîbdayî bît. Jiboderêxistina gîvilê (sîlûetê) ...
 • Yaşar, Kaplan (Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2016)
  Yezidiler, Ortadoğu’da yüz yıllardan beri kendilerine özgü kapalı toplum biçimiyle yaşayan etno- dinsel bir topluluktur. Ortadoğu’nun kadim dini geleneklerinden biri olan Yezidiler Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelere bağlı ...
 • Yaşar, Kaplan (Hakkari Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Osmanlı ve Safevi Devletlerinin karşı karşıya geldiği XVI. yy’ın başlarından itibaren Hakkâri bölgesindeki sınır boylarında bulunan; Somay, Selmas, Serelbak bölgelerinde Hakkâri aşiretlerinden olan Pınyanışiler, Şahkulu ...
 • Yaşar, Kaplan (Hakkari Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Tarihte geniş bir coğrafyaya tekabül eden Hakkâri bölgesi, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüze kadar etkisinin en fazla hissedildiği dönem Abbasilerin yıkılması ile beraber daha görünür olarak ...
 • Yaşar, Kaplan (Derin Tarih Dergisi, Sayı: 30, Eylül 2014, 2014)
  Ortadoğu’nun dini geleneklerinden biri olan Yezidilik ve ona bağlı topluluklar asıl olarak Kürdistan coğrafyasında yaşamışlardır. Günümüzde; Irak Federal Kürdistan Bölgesi, Türkiye, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, Avrupa ...
 • Yaşar, Kaplan (2013)
  Yezidi dini geleneği Ortadoğu bölgesinde Đslami bir tarikat olan Adeviliğin; asırı fikirler ve heretik anlayıslar bağlamında değisim göstererek baskı, tecrit, etkilesim ve cehalet gibi etkenler nedeniyle tarihi süreç ...
 • Tan, Yusuf (2014-05-03)
  Bu makalede Türkiye’deki toplumsal sorunların başında gelen kadın ve aile konusunu insan hakları açısından inceleyeceğiz. İnsan haklarının neliği, hak kavramı ve bu kavramlar içinde kadın ve aile olgularının nasıl olması ...
 • Saim GÜNDOĞAN; (2012-08-20)
  Tanrı ve evren insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok konuşulan, tartışılan kavramlar arasında olmuştur ve halen de tartışılmaktadır. Bu kavramlar hem kendi başlarına bir değerlendirme konusu olmuş hem de birbirleriyle ...
 • Tan, Yusuf (2012)
  Tanrı ve insan konuları bütün din ve düşünce sistemlerinde var olan ve insanların hayata bakış açılarına göre değişiklik arz eden iki temel konudur. Özellikle Tanrı konusu insanların hayatı üzerinde belirleyici ve yönlendirici ...

View more