DSpace Deposu

DSpace dijital deposuna yeni Manakin arayüzüne hoş geldiniz. DSpace, toplar korur ve dijital malzeme dağıtan bir dijital hizmettir. Depoları bir kuruluşun mirası korumak için önemli araçlardır; Bu araçlar dijital koruma ve bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more