Now showing items 1-5 of 5

  • Hz. İbrahim (a.s.) ve Akıl 

   Çiftçi, Nurettin (Nida Akademi, 2019)
   Kur’an-ı Kerim birçok âyette işlevsel akla ve onun önemine işaret etmektedir. Akıl ile ilgili bu âyetlerde soru ve önerilerle insanları düşünmeye davet eden Kur’an, soyut ifâdeler kullanmamakta, kurduğu önermelerle ...
  • Kur'ân'da Dua 

   Çiftçi, Nurettin (0-Belirlenecek, 2009)
   ÖZET KUR’ÂN’DA DUA Dua; insan-tanrı ve tabiat algılamasının tabii bir sonucu olarak tarih boyunca inanan- inanmayan her insanın yaşadığı bir fenomendir. Dua, kuldan Allah’a doğru yapılan çağrı ve kulun kendi varlığının ...
  • Kur'ân'ın Kur'ân'la Tefsiri 

   Çiftçi, Nurettin (0-Belirlenecek, 2019)
   Kur’ân, Allah tarafından vahyedilmiş son kitabtır. Temel gayesi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olan Kur’ân, bütün isim ve sıfatlarıyla açık, anlaşılır ve çelişkilerden uzaktır. İnsanlar, Kur’ân’ın indiği günden ...
  • KUR’ÂN KAVRAMLARININ KUR’ÂN’IN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE ANLAŞILMASI (ZERAE َذَرأ ÖRNEĞİ) 

   Çiftçi, Nurettin (SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2018)
   Kur’ân’ı Kerim, Arap dili ile nazil olmuş bir kitap olarak, ilk muhataplarının kullandığı kelime ve kavramları kullanmıştır. Arap dilinde, diğer dillerde olduğu gibi kelimeler eş anlamlı ve eş sesli olma özelliğine sahiptir. ...
  • KUR’ÂN’IN DİĞER İLAHİ KİTAPLARA BAKIŞI (TASDİK VE NESİH BAĞLAMINDA) 

   Çiftçi, Nurettin (Atlas Journal, 2018)
   Allah, insanlık tarihi boyunca insanoğlunun hidayeti için sürekli peygamberler göndermiş ve onlara kitaplar vahyetmiştir. Kur’ân-ı Kerim de insanlığın hidayeti için indirilmiş son ilâhî vahiydir. Daha önce indirilmiş olan ...